Lifehacker Podcast: 6 วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ใช้การเว้นระยะ แต่งเรื่อง และอ่านให้มาก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้และวิธีการอื่นๆ ในตอนใหม่ของพอดคาสต์ของเรา

สมัครสมาชิก Lifehacker podcast และฟังได้ทุกที่ที่สะดวก:

ถ้าไม่อยากฟังก็อ่าน

อ่านยัง 🧐

เดินทางแบบสบายกระเป๋า

วิธีขจัดคราบมัสตาร์ด